Advokat, biträdande jurist och jurist

För att få kalla sig advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet. Kravet för att man skall bli medlem är att man har en jur kand eller juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Man skall också genomgått advokatsamfundets advokatexamen som dels innebär 3 utbildningstillfällen á 3 dagar vilken avslutas med en muntlig och skriftlig examination. Innan Advokatsamfundet beviljar inträde skall kollegor, domstolar och andra myndigheter man varit i kontakt med under arbetstiden yttra sig över lämpligheten.

Advokat är en skyddad titel, den som inte är medlem i advokatsamfundet får inte kalla sig advokat. Som advokat kan man åta sig uppdrag som offentlig försvarare.

Reglering kring advokater finns i rättegångsbalken.

Advokater omfattas av god advokatsed och är tvingade till att inneha ansvarsförsäkring.  

Advokater är underkastade tillsyn av advokatsamfundet.

Biträdande jurist

Biträdande jurist är en jurist som arbetar på advokatbyrå, som inte är medlem i advokatsamfundet. Som biträdande jurist arbetar man under tillsyn av advokaten och är underkastad samma advokatetiska regler som advokaten, alltså god advokatsed.

Biträdande jurister innehar även ansvarsförsäkring.

Jurist

Vem som helst kan kalla sig för jurist vilket innebär att det inte finns någon tillsyn över jurister och de har heller inga skyldigheter att lyda under de advokatetiska reglerna.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 i Växjö eller 040-60 60 780 i Malmö för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.