Brottmål

På advokatbyrån Linda Björnsdotter AB åtar vi oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. 

 

Offentlig försvarare

Vid misstanke om brott har man rätt att få en offentlig försvarare. Försvararen uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt under hela förundersökningen, biträda vid polisförhör och vid huvudförhandling.   

Man kan själv begära och namnge den försvarare man vill. Det är tingsrätten som ger uppdraget till försvararen.

Målsägandebiträde

Den som utsatts för brott kallas målsägande. Som målsägande kan man i vissa fall berättigas ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller biträdande jurist vars uppgift är att tillvarata målsägandens intressen under pågående förundersökning, biträda vid polisförhör och vid huvudförhandling. I uppdraget ingår även att stödja och hjälpa målsäganden och förklara processen i målet.

I målsägandebiträdets roll ingår även att föra en skadeståndstalan mot den tilltalade.

Att begära ut ett eventuellt skadestånd från misstänkt ingår inte i uppdraget.

Man kan själv begära och namnge den man vill ha som målsägandebiträde. Det är tingsrätten som ger uppdraget till målsägandebiträdet.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.