Familjerätt

Ifråga om familjerätt arbetar vi enbart med frågor om vårdnad, barns boende och umgänge med barn. Reglerna härom återfinns bland annat i föräldrabalken, FB. Alla beslut om barn fattas utifrån barnets bästa. Hänsyn skall också tas till barnets vilja utifrån ålder och mognad.

Vårdnad, boende och umgänge

Det händer att föräldrar efter en separation inte kan komma överens i viktiga frågor som gäller de gemensamma barnen, till exempel hos vem barnen ska vara bosatta i fortsättningen. I många fall lyckas man komma överens på egen hand efter en tid, men ibland är konflikterna så svåra att det behövs hjälp utifrån. Här på advokatbyrån Linda Björnsdotter AB erbjuder vi personlig juridisk rådgivning om hur man gå vidare i ett sådant fall. 

Vårdnaden om barn kan antingen vara enskild eller gemensam. Att ha vårdnaden om ett barn betyder att man har det rättsliga ansvaret för barnets person. Det innebär att man har rätt att bestämma över barnets angelägenheter. 

Den som har vårdnaden om barnet har ett ansvar för att barnets behov tillgodoses.

I de fall där föräldrar inte har gemensam vårdnad om sitt barn har den föräldern som inte är vårdnadshavare, med vissa undantag, inte någon laglig rätt att påverka barnets förhållande. Det innebär att den förälder som är ensam vårdnadshavare kan besluta var barnet skall bo och var barnet skall gå i skolan. Även rätten och möjlighet till information om barnet är begränsade för föräldern som är icke-vårdnadshavare.

Med barnets boende avses barnets faktiska bosättning. Barnet anses bosatt där det har sitt huvudsakliga boende. Bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna bor barnet växelvis.

Frågan om folkbokföring beslutas inte av tingsrätten utan i första hand av skatteverket och sedermera av Förvaltningsrätten.

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barn har även rätt till umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare, om det är lämpligt. Umgänget är en rättighet för barnet och inte för föräldern.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.