Notarius Publicus

Notarius Publicus är en advokat eller jurist som utsetts av Länsstyrelsen. De har till uppgift att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius Publicus är latin och betyder "offentlig sekreterare".

Notarius Publicus skall inom sitt verksamhetsområde:

 • Bestyrka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
 • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
 • Kontrollera lottodragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
 • Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
 • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
 • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänstetillställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Öppettider

Endast tidsbokning. Ring 0470-131 21 eller fyll i formuläret nedan.

Prislista

 • Bestyrkande av namnteckning
  200 kr
 • Apostille
  300 kr
 • Bestyrkande av kopia
  175 kr

Kort- eller kontantbetalning

Notarius Publicus är behöriga att utfärda Apostille enligt art. 6 Haagkonventionen den 5 oktober 1961.

Notarius Publicus får inte utföra sådant

 • som är förbehållet en myndighet, eller
 • som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang

Notarius Publicus är inte skyldig att

 • ombesörja delgivning av handlingar,
 • utföra sådan som inte rimligt kan begäras av denne.

Välkommen att boka tid!

Ring oss på 0470-131 21 för att boka eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.