Notarius Publicus

Notarius Publicus är en advokat eller jurist som utsetts av Länsstyrelsen. De har till uppgift att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius Publicus är latin och betyder "offentlig sekreterare".

Notarius Publicus skall inom sitt verksamhetsområde:

 • Bestyrka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
 • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
 • Kontrollera lottodragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
 • Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
 • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
 • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänstetillställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus är behöriga att utfärda Apostille enligt art. 6 Haagkonventionen den 5 oktober 1961.

Notarius Publicus får inte utföra sådant

 • som är förbehållet en myndighet, eller
 • som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang

Notarius Publicus är inte skyldig att

 • ombesörja delgivning av handlingar,
 • utföra sådan som inte rimligt kan begäras av denne.

Öppettider

 • Måndag -Fredag
  09.00 - 16.00
 • Lunchstängt
  12.00 - 13.00

Endast tidsbokning. Ring 0470-131 21 eller fyll i formuläret nedan.

Inför besöket

Till besöket behöver du ha med dig dokumentet som skall bestyrkas samt en giltig ID- handling.

I en del handlingar, exempelvis i spanska fullmakter, ska personuppgifter såsom civilstånd och adressuppgifter beträffande fullmaktsgivaren bestyrkas. Om du har en sådan fullmakt så behöver du ha med dig ett aktuellt personbevis från Skatteverket som visar att uppgifterna nämnda i fullmakten är korrekta.

Prislista

 • Bestyrkande av namnteckning
  250 kr
 • Apostille
  350 kr
 • Bestyrkande av kopia
  175 kr

Faktura, kort- eller kontantbetalning. Vid faktura tillkommer en avgift på 50 kr.

Välkommen att boka tid!

Ring oss på 0470-131 21 för att boka eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.