Rättshjälp eller rättsskydd

Huvudregeln är att rättsskyddet i ens försäkring skall utnyttjas. Rättsskydd finns i villa-hemförsäkring men kan också finnas i en kollektivförsäkring.

Om tvist uppstår inom ett år från separation, går inte rättsskyddet att använda eftersom det råder ett års karenstid. Man kan då istället vara berättigad rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten står för en del av rättegångskostnaderna. Rätten till rättshjälp är beroende av hur hög inkomst sökanden har. På Advokatbyrån Linda Björnsdotter hjälper vi dig med att bedöma om du har rätt till rättshjälp. Mer information finns också att läsa på www.rattshjalp.se.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.