Rättskydd eller rättshjälp

I första hand ska rättskyddet i Din försäkring nyttjas. En sådan försäkring kan antingen finnas i en villa-hemförsäkring eller i en kollektivförsäkring.

Uppstår tvist inom ett år från separationen går inte rättskyddet att använda eftersom det råder karenstid. Istället kan man då ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten står en del av rättegångskostnaderna. Rätten till rättshjälp är beroende av Din inkomst. Mer information finns att läsa på  www.rattshjalp.se.

Rättskydd och rättshjälp ansöks först efter att en tvist uppstått, vi hjälper Dig med den.

Den första rådgivningstimman bekostar Du själv.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 i Växjö eller 040-60 60 780 i Malmö för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.