top of page
topbild-np3-0e253aec.jpeg

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en advokat eller jurist som utsetts av Länsstyrelsen. De har till uppgift att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius Publicus är latin och betyder "offentlig sekreterare".

Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Vi är med Dig under hela processen.

 

Ring oss eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi Dig.

Notarius Publicus skall inom sitt verksamhetsområde:
 

  • Bestyrka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,

  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

  • Kontrollera lottodragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

  • Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

  • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänstetillställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus är behöriga att utfärda Apostille enligt art. 6 Haagkonventionen den 5 oktober 1961.

Notarius Publicus får inte utföra sådant om är förbehållet en myndighet, eller som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang.

Notarius Publicus är inte skyldig att ombesörja delgivning av handlingar,
utföra sådant som inte rimligt kan begäras av denne.

Öppettider

Måndag -Fredag  09.00 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Endast tidsbokning. Ring 0470-131 21 eller fyll i formuläret nedan.

Inför besöket

Till besöket behöver du ha med dig dokumentet som skall bestyrkas samt en giltig ID- handling.

I en del handlingar, exempelvis i spanska fullmakter, ska personuppgifter såsom civilstånd och adressuppgifter beträffande fullmaktsgivaren bestyrkas. Om du har en sådan fullmakt så behöver du ha med dig ett aktuellt personbevis från Skatteverket som visar att uppgifterna nämnda i fullmakten är korrekta.

Prislista

 

  • Bestyrkande av namnteckning: 300 kr

  • Apostille: 400 kr

  • Bestyrkande av kopia: 200 kr

  • Faktura, kort- eller kontantbetalning. Vid faktura tillkommer en avgift på 50 kr.

Välkommen att boka tid för rådgivning!

Rådgivning lämnar vi inte över telefon utan istället vid ett personligt möte. Ring oss på 0470-131 21 i Växjö eller 040-60 60 780 i Malmö för att boka tid eller skicka in formuläret så hör vi av oss till dig.

OBS! Vid kontakt kommer du behöva lämna personuppgifter på inblandande parter, vi vill veta namn och personnummer så att vi kan kontrollera jäv. Detta gäller såväl i tvistemål, tvister om barn, som i brottmål. Läs mer under förberedelse inför rådgivning.

Tack, vi kontaktar dig inom kort!

bottom of page